Водећи рачуна о безбедности и здрављу деце, ученика и запослених, што је приоритет у раду и деловању Министарства просвете и науке, а имајући у виду да лоша временска ситуација на територији Републике Србије, праћена изузетно ниским температурама и снежним падавинама и даље траје, да је повећан број школских објеката до којих није могуће доћи или не постоје услови рада (недостатак грејања, замрзнута вода, искључења струје, прокишњавање кровова и др.), као и да су отежани услови снабдевања електричном енергијом, а на основу препоруке Владе Републике Србије од 08. фебруара 2012. године да Министарство просвете и науке доносе одлуку о наставку обуставе рада у основним и средњим школама и високошколским институцијама, министар просвете је донео одлуку да се наставља обустава настава на територији Репубике Србије до петка 17. фебруара укључујући и дане државног празника. Образовно-васпитни рад на свим нивоима наставља се 20.фебруара 2012. године.   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"