НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Разредна настава и одељењска старешинства

разред

врста наставе

одељење

учитељ

одељењски старешина

учитељ

рад у целодневној настави

1. разред

целодневна настава

 

1

Душица Глишић Љиљана Гаљак

2

Зоран Милановић Александра Момчиловић

3

Снежана Величковић

Слађана Младеновић

класична настава

4

Гордана Николић

 

2. разред

целодневна настава

1

Дејан Димитрјевић

Татјана Стојановић

2

Љиљана Вукосављевић Александра Милосављевић

3

Зоран Дамњановић

 Весна Николић

класична настава

4

Мира Машић

 

3. разред

класична настава

1

Славица Андрић

2

Јасмина Димитријевић

3

Гордана Гајић

4

 Милосава Матовић

4. разред

класична настава

1

Горица Димитријевић

2

 Милка Кларић

3

Славица Оцокољић

4

Слободан Глишић

Jовановац

комбинована настава

3. и 4. разред

Иван Зорнић

класична настава

1. разред

Јасмина Живановић

Горња Сабанта

комбинована настава

2. и 4. разред

 Бојана Антић

комбинована настава

1. и 3. разред

Сања Васић

Велике Пчелице

комбинована настава

2. и 4. разред

Иван Симовић

комбинована настава 1. и 3. разред Александра Тодоровић  

 

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА школске 2021/2022.

 

рбр

Одељ.

стареш.

Име и презиме наставника

Предмет који предаје

Одељења којима предаје

Број часова

1.

 

 Ивана Видановић

Српски језик и књижевност

5/5, 6/4, 7/5, 8/5

18

Грађанско васпитање

5/5

2.

 

Дуња Војводић

Српски језик и књижевност

7/1, 7/2, 7/3, 7/4

20

Слободне активности

7/1, 7/2, 7/3, 7/4

3.

8/3

Весна Делибашић

Српски језик и књижевност

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

18

Грађанско васпитање

7/2, 8/2

4.

6/2

Милена Гавриловић Славковић

Српски језик и књижевност

6/1, 6/2, 6/3

19

Грађанско васпитање

5/2, 6/2, 7/4

Слободне активности

6/1, 6/2, 6/3, 8/2

5.

5/3

Татјана Ивановић

Српски језик и књижевност

5/1, 5/2, 5/3, 5/4

20

6.

8/4

Слободанка Дробњак

Енглески језик

5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

18

7.

5/5

Марија Миленковић

Енглески језик

1/1, 1/2, 1/3, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5, Горња Сабанта (4)

19

Грађанско васпитање

8/34

8.

5/1

Ана Курандић

Енглески језик

5/1, Јовановац (4)

20

Немачки језик

5/1, 8/3, 8/4

Грађанско васпитање

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Слободне активности

5/1, 5/2, 5/3, 8/1

9.

 

Сања Танасијевић

Енглески језик

Велике Пчелице (4)

4

10.

 

Катарина Вујновић

Енглески језик

1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

19

Грађанско васпитање

5/4, 7/3

11.

6/3

Тамара Планић

Енглески језик

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/3

20

Грађанско васпитање

5/3, 6/3

12.

8/5

Марија Антић

Француски језик

5/13, 5/4, 6/123, 6/4, 7/12, 8/12, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5

20

13.

5/2

Лепосава Дамњановић

Немачки језик

5/24, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/12, 7/3, 7/4, 8/12

18

14.

 

Драган Ђорђевић

Ликовна култура

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5

20

15.

 

Иванка Дукић

Ликовна култура

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

4

16.

 

Весна Милетић

Музичка култура

5/4, 6/5, 7/5

6

Слободне активности

5/5, 7/5

17.

7/3

Јелена Маглешева

Музичка култура

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

20

18.

 

Ксенија Ђорђевић

Географија

6/4, 7/5, 8/5

9

Грађанско васпитање

6/4, 7/5, 8/5

19.

 

Мирјана Симић

Географија

6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

20

20.

 

Гордана Лекић

Историја

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

20

21.

 

Елизабета Миловић

Историја

6/1,6/2, 6/3, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5

20

Географија

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 5/5

22.

6/4

Виолета Мишић

Физика

8/3, 6/4, 7/5, 8/5

10

Слободне активности

8/3, 8/4

23.

7/1

Миле Станић

Физика

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/4

20

24.

 

Стевка Соколовић

Математика

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1

20

25.

8/1

Оливера Дамњановић

Математика

8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2

20

26.

7/4

Оливера Илић

Математика

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 6/3

20

27.

 

Слађана Радисављевић

Математика

5/5, 6/4, 7/5, 8/5

20

Информатика и рачунарство

5/5, 6/4, 7/5, 8/5

28.

7/2

Марија Андоновић Радојевић

Информатика и рачунарство

5/1.2, 5/2.2, 5/3.2, 5/4.2, 6/1.1, 6/1.2, 6/2.2, 6/3.2, 7/1.1, 7/1.2, 7/2, 7/3.1, 7/3.2, 7/4.1, 7/4.2, 8/1.1, 8/1.2, 8/2.2, 8/3.2, 8/4

20

29.

 

Миланка Марић

Биологија

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4

20

30.

 

Снежана Сретеновић Вукадиновић

Биологија

6/1, 6/2, 6/3, 8/2, 8/3, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5

22

Слободне активности

6/4, 8/5

31.

5/4

Светлана Матић

Хемија

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/5, 8/5

21

Слободне активности

5/4

32.

 

Снежана Танасковић

Техника и технологија

5/1.2, 5/2.2, 5/3.2, 5/4.2, 6/2.2, 6/3.2, 8/1.1, 8/2, 8/3, 8/4

20

33.

8/2

Снежана Дакић

Техника и технологија

5/1.1, 5/2.1, 5/3.1, 5/4.1, 6/2.1, 6/3.1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

20

34.

6/1

Веселин Николић

Техника и технологија

6/1, 8/1.2, 5/5, 6/4, 7/5, 8/5

20

Информатика и рачунарство

5/1.1, 5/2.1, 5/3.1, 5/4.1, 6/2.1, 6/3.1, 8/2.1, 8/3.1

35.

 

Марина Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

21

36.

 

Љиљана Ракић

Физичко и здравствено васпитање

8/1, 8/2, 8/3

9

37.

 

Бранко Крсмановић

Физичко и здравствено васпитање

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/4

15

38.

7/5

Стефан Арнаут

Физичко и здравствено васпитање

5/5, 6/4, 7/5, 8/5

12

39.

 

Андреја Живановић

Верска настава

5/1234, 6/123, 7/1234, 8/1234; Г. Сабанта (4); В. Пчелице (2), Јовановац (2), 1-4 (7)

19

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"