1

   

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Разредна настава и одељењска старешинства

разред

врста наставе

одељење

учитељ

одељењски старешина

учитељ

рад у целодневној настави

1. разред

класична настава

1

Гордана Николић

2

Душица Глишић

целодневна настава

3

Снежана Величковић

Милијана Јовановић

4

Зоран Милановић

Слађана Младеновић

2. разред

класична настава

1

Мира Машић

2

Татјана Стојановић

целодневна настава

3

Дејан Димитријевић

Милка Кларић

4

 Александра Милосављевић

Љиљана Вукосављевић

3. разред

класична настава и продужени боравак

1

Гордана Гајић

2

Милосава Матовић

3

Славица Андрић

4

Јасмина Димитријевић

4. разред

класична настава

1

Слободан Глишић

2

Славица Оцокољић

3

Зоран Дамњановић

4

Горица Димитријевић

Jовановац

комбинована настава

3. и 4. разред

Љубинка Максимовић

класична настава

1. разред

Јасмина Живановић

класична настава 2. разред Иван Зорнић

Горња Сабанта

комбинована настава

1. и 4. разред

Весна Николић

комбинована настава

2. и 3. разред

Бојана Антић

Велике Пчелице

комбинована настава

2, 3. и 4. разред

Иван Симовић

 

Предметна настава и одељењска старешинства

 

рбр име и презиме наставника одељењски старешина предмет који предаје одељења којима предаје
1.

Татјана 

Ивановић

5/3 Српски језик 5/3-4, 6/3-4
2.

Ивана

Видановић

5/5 Српски језик 5/5, 6/5, 7/5, 8/6
Грађанско васпитање 5/5, 6/5, 8/6
3.

Весна

Делибашић

8/1 Српски језик 8/1-5
4. Марко Глишић
(
Дуња Војводић)
6/1 Српски језик 5/1-2, 6/1-2
5. Драган Јовановић (Милена Гавриловић Славковић) Српски језик 7/1-4
Грађанско васпитање 6/1, 6/3, 7/2, 8/1
6. Слободанка Дробњак 8/5 Енглески језик 6/1-4, 8/1-5
7. Катарина
Вујновић
7/3 Енглески језик 1/3-4, 2/3, 5/2-4, 7/1-4
8.

Тамара

Планић

Енглески језик 1/1-2, 3/1-4, 4/1-4
9.

Ана

Курандић

5/1 Енглески језик

5/1Јовановац                

Грађанско васпитање

5/1-2, 6/1, 6/3,

7/1, 7/3-4, 8/2-5

10. Марија
Миленковић
7/5 Енглески језик 2/1-2, 2/4, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6,Г. Сабанта
Грађанско васпитање 6/2, 6/4
11.

Сања

Танасијевић

Енглески језик В. Пчелице
12.

Драган

Ђорђевић

Ликовна култура 5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-4
13.

Иванка

Дукић

Ликовна култура 5/5, 6/5, 7/5, 8/5-6
14.

Весна

Милетић

Музичка култура 5/5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/6
15. Јелена
Маглешева
Музичка култура

5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/2-5

16.

Гордана 

Лекић

7/4 Историја 6/1-4, 7/1-4, 8/2, 8/4
17.

Елизабета

Миловић

5/4 Историја 5/1-5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/3, 8/5, 8/6
Географија 5/4, 6/1
Грађанско васпитање 7/5
18.

Мирјана

Симић

7/2 Географија 6/2-4, 7/1-4, 8/1-3
19. Ксенија
Ђор
ђевић
Географија 5/1-3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4-6
20.

Виолета

Мишић

6/5 Физика 6/2-5, 7/5, 8/6
21.

Миле

Станић

7/1 Физика 6/1, 7/1-4, 8/1-5
22.

Оливера

Илић

Математика 7/2-4
Информатика и рачунарство 5/1-2, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6
23.

Оливера

Дамњановић

8/4 Математика 8/1-5
24. Стевка
Соколовић
Математика 5/1-4, 6/1
25.

Милица

Митровић

Математика 6/2-4, 7/1
26.

Слађана

Радисављевић

8/6 Математика 5/5, 6/5, 7/5, 8/6
27. Марија Андоновић Радојевић 8/2 Информатика и рачунарство 5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-5
28.

Миланка

Марић

Биологија 5/1-4, 6/2, 6/4, 7/1-4
29. Снежана Сретеновић Вукадиновић 6/3 Биологија 5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/5, 8/1-6
30.

Светлана

Матић

Хемија 7/1-5, 8/1-5
31. Снежана
Јовановић
Хемија 8/6
32.

Снежана

Танасковић

Техника и технологија 5/1-4
Техн. и инф. образовање 6/1, 6/3, 7/1-4
33.

Снежана

Дакић

8/3 Техн. и инф. образовање 6/1, 6/3-4, 8/1-5
34.

Веселин

Николић

6/2 Техника и технологија 5/1-5
Техн. и инф. образовање 6/2, 6/5, 7/5, 8/6
Информатика и рачунарство 5/3-4
35.

Марина

Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање 5/1-4
Физичко васпитање 7/2-4
Физичке  активности 5/1-4
Изабрани спорт 6/1, 7/3
36.

Љиљана

Ракић

Физичко васпитање 7/1, 8/1-5
Изабрани спорт 7/1-2, 7/4, 8/1-5
37.

Снежана

Стефановић

Физичко васпитање 6/5, 7/5, 8/6
Физичко и здравствено васпитање 5/5
38.

Бранко

Крсмановић

6/4 Физичко васпитање 6/1-4
Физичке  активности 5/5
Изабрани спорт 6/2-5, 7/5, 8/6
39.

Марија

Антић

Француски језик 5/1, 5/5, 6/14, 6/5, 7/2, 7/5, 8/23, 8/45, 8/6
40.

Маја

Шундић

Француски језик 7/1
41.

Лепосава

Дамјановић

5/2 Немачки језик 5/1-4, 6/14, 6/2-3, 7/12, 7/3,7/4, 8/23
42. Милена
Кујунџић
Немачки језик 8/1, 8/45
43.

Андреја

Живановић

Верска настава

5-8

1-4

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"