Основна школа "Светозар Марковић" - Добродошли

   

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Разредна настава и одељењска старешинства

разред

врста наставе

одељење

учитељ

одељењски старешина

учитељ

рад у целодневној настави

1. разред

целодневна настава

 

1

Дејан Димитријевић 

Татјана Стојановић

2

Љиљана Вукосављевић

Александра Милосављевић

3

Зоран Дамњановић 

Весна Николић

класична настава

4

Мира Машић 

 

2. разред

целодневна настава

1

Славица Андрић

Слађана Младеновић

2

 Александра Момчиловић

Јасмина Димитријевић

класична настава

3

Гордана Гајић

 

класична настава

4

 Милосава Матовић

 

3. разред

класична настава

1

Горица Димитријевић 

2

Милка Кларић

3

Славица Оцокољић 

4

Слободан Глишић 

4. разред

класична настава

1

Гордана Николић 

2

Душица Глишић 

3

Зоран Милановић 

4

Снежана Величковић 

Jовановац

комбинована настава

2. и 3. разред

Иван Зорнић

класична настава

4. разред

Јасмина Живановић

Горња Сабанта

комбинована настава

2. и 4. разред

 Бојана Антић

комбинована настава

1. и 3. разред

Љиљана Гаљак

Велике Пчелице

комбинована настава

1. и 3. разред

Иван Симовић

комбинована настава 2. и 4. разред Александра Тодоровић  

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА школске 2020/2021.

Рбр

Одељ.

стареш.

Име и презиме наставника

Предмет који предаје

Одељења којима предаје

1

8/5

Марко Глишић
(Ивана Видановић)

Српски језик и књижевност

5/4, 6/5, 7/5, 8/5

Грађанско васпитање

8/5

2

 

Дуња Војводић

Српски језик и књижевност

6/1, 6/2, 6/3, 6/4

Об. слободне активности

6/1, 6/2, 6/3, 6/4

3

7/3

Весна Делибашић

Српски језик и књижевност

7/1, 7/2, 7/3, 7/4

Грађанско васпитање

6/2, 7/2

4

5/2

Милена Гавриловић Славковић

Српски језик и књижевност

5/1, 5/2, 5/3

Грађанско васпитање

5/3, 6/4, 8/2

5

8/3

Татјана Ивановић

Српски језик и књижевност

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Грађанско васпитање

7/34, 8/3

6

7/4

Слободанка Дробњак

Енглески

језик

5/1, 5/2, 7/1,

7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4

7

 

Марија Миленковић

Енглески

језик

4/3, 4/4, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5,

Сабанта (4)

Грађанско васпитање

5/1, 6/1, 7/5, 8/4

8

8/1

Ана Курандић

Енглески

језик

8/1, Јовановац (4)

Немачки

језик

712, 7/3, 7/4, 8/1

Грађанско васпитање

5/2, 6/3, 7/1, 8/1

Об. слободне активности

5/1, 5/2, 5/3

9

 

Сања Танасијевић

Енглески

језик

Пчелице (4)

10

 

Катарина Вујновић

Енглески

језик

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4

11

5/3

Тамара Планић

Енглески

језик

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 5/3

12

7/5

Марија Антић

Француски

језик

5/4, 6/5, 7/5, 8/5, 512, 612, 712, 8/1

Об. слободне активности

7/1, 7/2, 7/3, 7/4

13

8/2

Лепосава Дамјановић

Немачки

језик

5/1, 5/2, 5/3, 6/12, 6/3, 6/4, 8/2, 8/3, 8/4

14

 

Драган Ђорђевић

Ликовна

култура

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5

15

 

Иванка Дукић

Ликовна

култура

8/2, 8/3, 8/4

16

 

Весна Милетић

Музичка

култура

5/4, 6/5

Хор и оркестар

Г. Сабанта

17

6/3

Јелена Маглешева

Музичка

култура

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/5, 8/5

Хор и оркестар

(2)

18

 

Ксенија Ђорђевић

Географија

5/3, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5

Грађанско васпитање

5/4, 6/5

19

 

Мирјана Симић

Географија

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1

20

 

Гордана Лекић

Историја

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/3

21

8/4

Елизабета Миловић

Историја

5/1, 5/2, 5/3, 8/2, 8/4, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5

Географија

8/2, 8/3, 8/4

22

5/4

Виолета Мишић

Физика

6/5, 7/3, 7/4,7/5, 8/5

23

6/1

Миле Станић

Физика

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

24

6/4

Оливера Илић

Математика

6/1, 6/4

Информатика и рачунарство

5/2.1, 5/3.1, 5/4, 6/5, 7/1.1, 7/2.1, 7/3.1, 7/5, 8/3.1, 8/4.1, 8/5

25

7/1

Оливера Дамњановић

Математика

7/1, 7/2, 7/3, 7/4

Информатика и рачунарство

8/1.1, 8/2.1

26

 

Стевка Соколовић

Математика

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

27

 

Милица Кркић

Математика

5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3

28

7/5

Слађана Радисављевић

Математика

5/4, 6/5, 7/5, 8/5

Об. слободне активности

5/4, 6/5, 7/5, 8/5

29

6/2

Марија Андоновић Радојевић

Информатика и рачунарство

5/1.1, 5/1.2, 5/2.2, 5/3.2, 6/1.1, 6/1.2, 6/2.1, 6/2.2, 6/3.1, 6/3.2, 6/4.1, 6/4.2, 7/1.2, 7/2.2, 7/3.2, 7/4, 8/1.2, 8/2.2, 8/3.2, 8/4.2

30

 

Миланка Марић

Биологија

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

31

 

Снежана Сретеновић Вукадиновић

Биологија

5/1, 5/2, 5/3, 7/2, 7/3, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5

Об. слободне активности

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

32

 

Светлана Матић

Хемија

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/5, 8/5

33

 

Снежана Танасковић

Техника и технологија

5/2.2, 5/3.2, 6/1.2, 6/2.2, 6/3.2, 6/4.2, 8/1.2, 8/2.2, 8/3.2, 8/4

34

7/2

Снежана Дакић

Техника и технологија

5/2.1, 5/3.1, 6/1.1, 6/2.1, 6/3.1, 6/4.1, 7/1.1, 7/2, 7/3.1, 7/4

35

5/1

Веселин Николић

Техника и технологија

5/1, 7/1.2, 7/3.2, 8/1.1, 8/2.1, 8/3.1, 5/4, 6/5, 7/5, 8/5

36

 

Марина Гавриловић

Физичко и здрав. васп.

5/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

37

 

Љиљана Ракић

Физичко и здрав. васп.

6/3, 6/4, 7/3

38

 

Бранко Крсмановић

Физичко и здрав. васп.

5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/4

39

6//5

Стефан Арнаут

Физичко и здрав. васп.

5/4, 6/5, 7/5, 8/5

40

 

Андреја Живановић

Верска

настава

5/123; 6/1234; 7/1234; 8/1234;

Г. Сабанта (3);

В. Пчелице (2), Јовановац (2), 1-4 (5)

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"