АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Мирјана Димитријевић

Секретар школе

Омилија Галетин

Шеф рачуноводтсва

Бојана Новаковић

 

Бојана Стефановић  

Горица Алексић

Кувар

Весна Алексић

Кувар

Славица Ристић

Сервирка
Радомир Срећковић Домар
Предраг Радовић Домар
Милован Танасковић Ложач
 Горан Оцокољић Ложач
 Глиго Штрбац Помоћни радник
 Стојан Ковачевић Помоћни радник 
 Јулијана Антонијевић Помоћни радник 
 Слаовљуб Алексић Помоћни радник 
 Драганка Вуловић Помоћни радник 
 Славица Никодијевић Помоћни радник 
 Весна Милојевић Помоћни радник 
 Снежана Ђировић Помоћни радник 
 Здравка Стојановић Помоћни радник
 Сузана Стефановић Помоћни радник 
 Светлана Крстовић Помоћни радник 
 Драгица Илић Помоћни радник 
 Веселинка Ђокић Помоћни радник 
 Данијела Андрејић Помоћни радник 
 Славица Спасојевић Помоћни радник 
 Зорица Ђокић Помоћни радник 
 Регина Вученовић Помоћни радник 
 Сандра Вуловић Помоћни радник 
   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"