1

   

Важно обавештење за ученике:

 -       испит из српског/матерњег језика је у суботу 21.04.2012. год са почетком у 900 сати, а из математике 21.04.2012.год. са почетком у 1200 сати.

-       дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ / МАТЕРЊИ ЈЕЗИК – графитна и хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

-       ученик када полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом;

-       у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са списка ученика;

-       ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:30 сати

-       од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Сатница:

  • 8:30 долазак у школу испред главног улаза
  • 9:00-11:00 полаже се пробни завршни испит из српског језика
  • 11:00-12:00 пауза
  • 12:00-14:00 полаже се пробни завршни испит из математике

На огласној табли школе истакнут је списак ученика који полажу пробни завршни испит по азбучном реду (редни број, име и презиме ученика, одељење, ознака просторије у којој ученици полажу испит ).

Прилог: Распоред ученика у просторијама у којима се полаже пробни тест из мале матуре

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"