У јуну 2014. године први пут ће бити спроведен завршни испит на крају основног образовања и васпитања који ће, осим теста из српског/матерњег језика и математике, садржати и комбиновани тест знања са задацима из биологије, историје, географије, физике и хемије. Да би се ученицима, наставницима и школама олакшале припреме за овакав завршни испит, Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су комбиновани тест за пробну примену у генерацији која је сада шести разред. Главна сврха примене овог теста је припрема и навикавање ученика за пажљиво и фокусирано читање текста задатака и анализу елемената који се дају у задатку.

  • Пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са редоследом корака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту.
  • На пробном тесту ученици ће имати прилику да виде за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеним предметима.
  • Резултати са комбинованог теста се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика.
  • Резултате тестирања наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит.
  • Ученици ће тест решавати 120 минута у континуитету.

Обавештење за ученике о начину спровеђења тестирања

  • израда теста: СУБОТА, 31. МАРТ 2012. ГОДИНЕ У 10:00,
  • ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика,
  • прибор: ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА, ГУМИЦА,
  • од личних ствари у просторију се може унети САМО вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током тестирања.

Драги шестаци, пуно успеха вам желимо!!!

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"