Час информатике - рачунарство

Детаљи

Један обичан час

inormatika runmarco

Играмо игрице и учимо да програмирамо уз Run Marco. У друштву је увек лепше и лакше. 

   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац