Основна школа "Светозар Марковић" - Добродошли

   

 

Распоред писмених провера у првом полугодишту школске 2021/222. године

 

Пети разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2021.

X 2021.

XI 2021.

XII 2021.

Српски језик

писмена вежба

   7*, 8    15, 15*

писмени задатак

  7, 8*   16, 16*

Енглески језик

писмена вежба

  6, 6*  10*  

писмени задатак

     

17, 17*

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     14, 14*  14, 14*

Немачки језик

писмена вежба

   

 

 

писмени задатак

     14  14

Историја

писмена вежба

       

Географија

писмена вежба

       

Математика

писмена вежба

4 6*    15*

писмени задатак

   8, 9*   15, 18*

Биологија

писмена вежба

     

 

* важи за 5/5

Шести разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2021.

X 2021.

XI 2021.

XII 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

7*

 

15*

писмени задатак

 

7, 8*

 

16, 16*

Енглески језик

писмена вежба

 

7

   

писмени задатак

   8*  11*  17, 18*

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

14

Немачки језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

14

Историја

писмена вежба

       

Географија

писмена вежба

       

Физика

писмена вежба

   9*  13*  

Математика

писмена вежба

 5  7*  11

  15*

писмени задатак

 

10*, 8

 

 17*, 15

Биологија

писмена вежба

       15

* важи за 6/4

Седми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2021.

X 2021.

XI 2021.

XII 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

7   16

писмени задатак

 

8

 

17

Енглески језик

писмена вежба

 

9

   

писмени задатак

     

15

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     14

14

Немачки језик

писмена вежба

     

 

писмени задатак

     14  14

Историја

писмена вежба

       

Географија

писмена вежба

       

Физика

писмена вежба

 

   

 

Математика

писмена вежба

 

6  13

 

писмени задатак

 

9

   16

Биологија

писмена вежба

     

 

Хемија

писмена вежба

5

 10

 

15

Информатика и
рачунарство
писмена вежба   6/7    

 

Осми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2021.

X 2021.

XI 2021.

XII 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

7, 7** 12  17, 15**

писмени задатак

  9, 8**   16, 16**

Енглески језик

писмена вежба

  6, 6**  11**  

писмени задатак

       15, 17**

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

      14, 14**

Немачки језик

писмена вежба

       

писмени задатак

      14

Историја

писмена вежба

       

Географија

писмена вежба

     

 

Физика

писмена вежба

   6*, 9**  10*, 13**  16*

Математика

писмена вежба

5, 5**

 

14, 13**

 

писмени задатак

 

8, 9**

   17, 15**

Биологија

писмена вежба

       16

Хемија

писмена вежба

 

8

 14  18

* важи за 8/3

** важи за 8/5

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"