Ритам рада целодневне наставе

 

Ритам рада  целодневне наставе

 

06:30 – пријем ученика

07:20 – доручак II разред

07:30 – доручак I разред

08:00 – настава

09:45 – ужина II разред

09:50 – ужина I разред

10:00 – самосталан рад ученика, учење, израда домаћих задатака

10:50 – настава

12:50 – 13:10 – ручак II разред

13:10 – 13:30 – ручак I разред

13:30 – 14:30 – самосталан рад ученика, учење, израда домаћих задатака

14:30 – 17:00 – радионице, релаксација