Мисија и Визија

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

 

Нашу школу похађа тренутно преко 800 ученика. Последње четири године постоји тенденција повећања броја уписане деце, са свих подручја града.

Већина ученика потиче из релативно здравих породица, просечног социо-културног и образовног статуса.

Интелектуално функционисање већине деце је такође у оквирима просека за узраст, што адекватно прате и школска постигнућа. Социо-емоционални развој тече уредно, уз присутне индивидуалне разлике у сазревању деце и спорадичне проблеме који се успешно превазилазе у сарадњи наставника и стручне службе.

Велики број деце има изражена специфична интересовања (музика, спорт, природне и техничке науке, језици, друштвене науке...) који на такмичењима постижу и изузетне резултате.

У школи се подстиче развој самосталности, одговорности према учењу и обавезама. Посебно се потенцира поштовање правила понашања као начин превенције агресивних и асоцијалних појава међу децом.

Један мањи број ученика потиче из социо-економски угрожених породица, породица са статусом расељених лица и породица које имају проблеме у свакодневној комуникацији. Са децом из тих породица се ради саветодавно а родитељима се пружа подршка и кроз упућивање у надлежне установе- ЦСР и МУП.

                        

МИСИЈА

 misija

 

 

 

Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности.

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО

  • Мисија наше школе као образовно-васпитне установе је да у првом реду настојимо да негујемо стваралаштво и праве људске вредности. Награђујемо ученике који постижу запажене резултате у раду. Трудимо се да усмеримо ученике на развој хуманости, солидарности и другарства кроз разне акције.
  • Трудимо се да наставу не базирамо само на теорији већ да стечена знања буду примењивана у пракси, а тиме развијамо марљивост, истрајност и систематичност у раду.
  • Кроз изборне предмете негују се љубав према традиционалним вредностима: православљу, обичајима, породици, поштењу, љубави, поштовању личности...
  • Учешћем на бројним такмичењима (спортским и такмичењима знања) код деце развијамо такмичарски и витешки дух: „Важно је учествовати, а не победити ”.
  • Ми смо школа која кроз образовно–васпитни процес подстиче лични развој ученика и наставника.

 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава кабинетска, савремена, ефикасна, квалитетна, инклузивна, и прилагођена потребама и интересовањима ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.

 

МОТО ШКОЛЕ

Ученички парламент наше школе дефинисао је мото школе:

"Свака лекција је корак ка успеху, а свако пријатељство злата вредно."