Административно и техничко особље

Мирјана Димитријевић

Секретар школе

Омилија Галетин

Шеф рачуноводтсва

Бојана Новаковић

Референт

Бојана Стефановић

Помоћни радник

Горица Алексић

Кувар

Весна Алексић

Кувар

Наташа Милетић

Сервирка

Радомир Срећковић

Домар

Предраг Радовић

Домар

Милован Танасковић

Ложач

Горан Оцокољић

Ложач

Стојан Ковачевић

Помоћни радник

Славољуб Алексић

Помоћни радник

Јулијана Антонијевић

Помоћни радник

Драганка Вуловић

Помоћни радник

Славица Никодијевић

Помоћни радник

Весна Милојевић

Помоћни радник

Снежана Ћировић

Помоћни радник

Здравка Стојановић

Помоћни радник

Сузана Стевановић

Помоћни радник

Ана Стефановћ

Помоћни радник

Марија Радовановић

Помоћни радник

Веселинка Ђокић

Помоћни радник

Данијела Андрејић

Помоћни радник

Славица Спасојевић

Помоћни радник

Зорица Ђокић

Помоћни радник

Регина Вученовић

Помоћни радник

Бојана Алексић

Помоћни радник

Сандра Вуловић

Помоћни радник

Глиго Штрбац

Помоћни радник