Previous Next

Недеља заједништва

Недељу заједништва 1/3 је започело куцањем јаја. Наставили смо игром и дружењем у природи поред језера на Бубњу. Оживели смо басне “Два јарца” и “Две козе” на брвну преко потока и учили како се превазилазе и решавају проблемске ситуације.