Previous Next

Светозарци у Кући Светозара Марковића

Ученици одељења 7/3 посетили су Кућу Светозара Марковића у четвртак, 18. априла, славећи Дан школе. У овој кући је од 1873. до 1875. била смештена Крагујевачка друштвена штампарија. Управо ту је наш познати радник и оснивач социјалистичког покрета у Србији Светозар Марковић уређивао и штампао листове „Јавност“ и „Ослобођење“ и написао велики број провокативних политичких и чланака економске тематике. Ученици су још и сазнали да је Кућа Светозара Марковића у Крагујевцу подигнута у првој половини 19. века, као једна од ретких примера нашег градитељства тога времена који се очувао до данашњих дана, и да представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја.

Одељењски старешина Т. Ивановић