Previous Next

Реализован пројекат “Заједно и безбедно кроз детињство” 

У оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство” Припадници Министарства унутрашњих послова одржали су едукативно предавање ученицима 6. и 8. разреда у уторак, 6. фебруара 2024. године. Овим предавањем је завршен и у потпуности реализован пројекат “Заједно и безбедно кроз детињство”, који је започет у децембру прошле године. 
Пројекат “Заједно и безбедно кроз детињство“ усмерен је ка подизању свести ученика о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, као и о
начинима подршке уколико до насиља дође. Ученици су у претходном периоду научили како да препознају различите видове насиља и дискриминације, као и како да ненасилно реше конфликте.

Координатор Тима за заштиту ученика
Татјана Ивановић