1

   

План екскурзије ученика 3. разреда

Путни правац :
Крагујевац- Јагодина (зоолошки врт) – манастир Раваница – Ресавска пећина – манастир Maнасија– Крагујевац

Број планираних дана: 1

Садржај:

Планира се посета  зоолошком врту у Јагодини, обилазак манастира Раванице и Манасије, разгледање Ресавске пећине. Сматрамо да ће  оваквим садржајем ученици проширити своја знања из српског језика, природе и друштва, чувара природе, ликовне и музичке културе и подићи степен своје опште културе и васпитања.

Циљеви екскурзије:

  • Упознавање ученика са  историјом и природним лепотама Србије, проширивање знања о животињском свету;
  • Уочавање и доживљавање онога што је теоретски обрађено на часовима природе и друштва, чувара природе,  ликовне културе и српског језика;
  • Подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика; 
  • Унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци екскурзије:

  •  стицање нових сазнања, подстицање испољавања емоционалних доживљаја, развијање позитивног односа према националним, културним и уметничким вредностима,  као и животињском свету;
  •  развијање радозналости и интересовања за проширивање знања о окружењу;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање другарства, одоворности, поштења, самосталности и хуманости;
  • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
  • развијање еколошке свести и љубави према природи;
  • рационално коришћење времена за шетње, разоноду и друго.
   

Пријава за упис у први разред  

67 675496 writing clipart journal document edit icon

   

skola flajer A4s

   

boravak

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"