План екскурзије ученика 2.разреда


Путни правац:
Крагујевац - Крушевац - Јастребац – Крагујевац

Број планираних дана: 1

Садржај: Планира се посета цркве Лазарице, Народног музеја, турискичког комплекса Јастебац. (корелација са наставним предметима: Свет око нас, Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Физичко васпитање)

Циљеви екскурзије:

  • Упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама Расинског Округа.
  • Подизање опште комуникативности и социјалне зрелости.
  • Унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања.

Задаци екскурзије:

  • Стицање нових сазнања, подстицање испољавања емоционалних доживљаја, развијање позитивних односа према националним, културним и уметничким вредностима, као и развијање позитивнихнсоцијалних односа међу ученицима и наставницима
  • Развијање способности хуманизма, патриотизма и другарства упознавање урбаног простора током пута и на одредишту
  • Развијање еколошке свести и љубави према природи
   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"