Штампа

ИГРОМ ДО ШКОЛЕ

Знате ли да је игра најбоља припрема за школу? Не било каква игра, него она у којој је дете запослено, у којој развија своје осећаје и у којој стиче потребне вештине. Ево, неколико идеја подељених на подручја.

МАТЕМАТИКА

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

 Важна напомена:  ако је детету нека игра претешка, не инсистирајте, играјте се оног што дете може.