1

   

Сарадња са родитељама

parent20teacher20conference

рбр име и презиме наставника одељењски старешина предмет који предаје одељења којима предаје Пријем родитеља
1.

Татјана 

Ивановић

5/3 Српски језик 5/3-4, 6/3-4 среда
5. час
2.

Ивана

Видановић

5/5 Српски језик 5/5, 6/5, 7/5, 8/6 среда
4. час
Грађанско васпитање 5/5, 6/5, 8/6
3.

Весна

Делибашић

8/1 Српски језик 8/1-5 среда
4. час
4. Марко Глишић
(Дуња Војводић)
Српски језик 5/1-2, 6/2, 7/3 уторак
4. час
5. Милена Гавриловић Славковић  6/1
Српски језик 7/1, 2, 4 уторак 
3. час
Грађанско васпитање 6/2, 8/1
6. Слободанка Дробњак 8/5 Енглески језик 6/1-4, 8/1-5 петак
5. час
7. Катарина
Вујновић
7/3 Енглески језик 1/3-4, 2/3, 5/2-4, 7/1-4 понедељак
4. час
8.

Тамара

Планић

Енглески језик 1/1-2, 3/1-4, 4/1-4 среда
5. час
9.

Ана

Курандић

5/1 Енглески језик 5/1, Јовановац                 уторак
6. час
Грађанско васпитање

5/1-2, 6/1, 6/3,

7/1, 7/3-4, 8/2-5

10. Марија
Миленковић
7/5 Енглески језик 2/1-2, 2/4, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6,Г. Сабанта среда
7:30
Грађанско васпитање 5/3, 5/4
11.

Сања

Танасијевић

Енглески језик В. Пчелице среда
4. час
12.

Драган

Ђорђевић

Ликовна култура 5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-4 уторак
5. час
13.

Иванка

Дукић

Ликовна култура 5/5, 6/5, 7/5, 8/5-6 среда
6. час
14.

Весна

Милетић

Музичка култура 5/5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/6 среда
7. час
15. Јелена
Маглешева
Музичка култура 5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/2-5 понедељак
5. час
16.

Гордана 

Лекић

7/4 Историја 6/1-4, 7/1-4, 8/2, 8/4 четвртак
4. час
17.

Елизабета

Миловић

5/4 Историја 5/1-5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/3, 8/5, 8/6 четвртак
5. час
Географија 5/4, 6/1
Грађанско васпитање 7/5
18.

Мирјана

Симић

7/2 Географија 6/2-4, 7/1-4, 8/1-3 понедељак
4. час
19. Ксенија
Ђорђевић
Географија 5/1-3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4-6 среда
5. час
20.

Виолета

Мишић

6/5 Физика 6/2-5, 7/5, 8/6 понедељак
7. час
21.

Миле

Станић

7/1 Физика 6/1, 7/1-4, 8/1-5 четвртак
4. час
22.

Оливера

Илић

Математика 7/2-4 уторак
2. час
Информатика и рачунарство 5/1-2, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6
23.

Оливера

Дамњановић

8/4 Математика 8/1-5 среда
3. час
24. Стевка
Соколовић
Математика 5/1-4, 6/1 среда
2. час
25.

Милица

Митровић

Математика 6/2-4, 7/1 петак
3. час
26.

Слађана

Радисављевић

8/6 Математика 5/5, 6/5, 7/5, 8/6 среда
4. час
27. Марија Андоновић Радојевић 8/2 Информатика и рачунарство 5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-5 уторак
5. час
28.

Миланка

Марић

Биологија 5/1-4, 6/2, 6/4, 7/1-4 четвртак
5. час
29. Снежана Сретеновић Вукадиновић 6/3 Биологија 5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/5, 8/1-6 четвртак
4. час
30.

Светлана

Матић

Хемија 7/1-5, 8/1-5 четвртак
2. час
31. Снежана
Јовановић
Хемија 8/6 среда
3. час
32.

Снежана

Танасковић

Техника и технологија 5/1-4 понедељак
3. час
Техн. и инф. образовање 6/1, 6/3, 7/1-4
33.

Снежана

Дакић

8/3 Техн. и инф. образовање 6/1, 6/3-4, 8/1-5 понедељак
3. час
34.

Веселин

Николић

6/2 Техника и технологија 5/1-5 четвртак
2. час
Техн. и инф. образовање 6/2, 6/5, 7/5, 8/6
Информатика и рачунарство 5/3-4
35.

Марина

Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање 5/1-4 понедељак
2. час
Физичко васпитање 7/2-4
Физичке  активности 5/1-4
Изабрани спорт 6/1, 7/3
36.

Љиљана

Ракић

Физичко васпитање 7/1, 8/1-5 понедељак
4. час
Изабрани спорт 7/1-2, 7/4, 8/1-5
37.

Снежана

Стефановић

Физичко васпитање 6/5, 7/5, 8/6 уторак
4. час
Физичко и здравствено васпитање 5/5
38.

Бранко

Крсмановић

6/4 Физичко васпитање 6/1-4 четвртак
3. час
Физичке  активности 5/5
Изабрани спорт 6/2-5, 7/5, 8/6
39.

Марија

Антић

Француски језик 5/1, 5/5, 6/14, 6/5, 7/2, 7/5, 8/23, 8/45, 8/6 петак
2. час
40.

Маја

Шундић

Француски језик 7/1 понедељак
5. час
41.

Лепосава

Дамјановић

5/2 Немачки језик 5/1-4, 6/14, 6/2-3, 7/12, 7/3,7/4, 8/23 уторак
4. час
42. Милена
Кујунџић
Немачки језик 8/1, 8/45 уторак
2. час
43.

Андреја

Живановић

Верска настава

5-8

1-4

уторак
6. час
   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"