1

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у другом полугодишту, школске 2016/2017. године

  Матична школа

разред  : ПЕТИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   27.   36.  
писмени задатак   26.   34.  
Енглески језик писмена вежба   25. 29.    
писмени задатак       35.  
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Немачкијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба          
Математика писмена вежба   25.   33.  
писмени задатак   28.     37.
Билогија писмена вежба          
Хемија писмена вежба          

 

разред  : ШЕСТИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба 23.   32.    
писмени задатак   26.   35.  
Енглески језик писмена вежба   27. 32.    
писмени задатак       36.  
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Немачкијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба          
Математика писмена вежба   28.   34.  
писмени задатак   27.     37
Билогија писмена вежба          
Хемија писмена вежба          

 

разред  : СЕДМИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   24. 26. 30. 36.  
писмени задатак   27.   35.  
Енглески језик писмена вежба   25. 29.    
писмени задатак     34.    
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Немачкијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба          
Математика писмена вежба 23. 26. 32. 36.  
писмени задатак   28.     37.
Билогија писмена вежба       34.  
Хемија писмена вежба   24. 29.   37.

 

разред  : ОСМИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   28.   35.  
писмени задатак   27.   34.  
Енглески језик писмена вежба   27.      
писмени задатак     32.    
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Немачкијезик писмена вежба          
писмени задатак     29.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба     29. 32.    
Математика писмена вежба   26. 31. 33.  
писмени задатак   28.   35.  
Билогија писмена вежба          
Хемија писмена вежба 24.   31. 36.  

 

Горња сабанта

разред  : ПЕТИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   26.   35.  
писмени задатак   27.   36.  
Енглески језик писмена вежба   25. 29.    
писмени задатак       34.  
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     30.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба          
Математика писмена вежба 24. 27.   33.  
писмени задатак   28.     37.
Билогија писмена вежба       34.  
Хемија писмена вежба          

 

разред  : ШЕСТИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   26.   35.  
писмени задатак   27.   36.  
Енглески језик писмена вежба   25. 31.    
писмени задатак       36.  
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     30.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба     29. 32.    
Математика писмена вежба 23. 28.   34.  
писмени задатак   25.     37.
Билогија писмена вежба          
Хемија писмена вежба          

 

разред  : СЕДМИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба   26.   35.  
писмени задатак   27.   36.  
Енглески језик писмена вежба   25. 29.    
писмени задатак       34.  
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     30.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба     29. 32.    
Математика писмена вежба 23. 27. 32. 36.  
писмени задатак   28.     37.
Билогија писмена вежба       34.  
Хемија писмена вежба          

 

разред  : ОСМИ
наставни предмет врста провере друго полугодиште
II 2017. III 2017. IV 2017. V 2017. VI 2017.
Српски језик писмена вежба          
писмени задатак   27.   34.  
Енглески језик писмена вежба   25.      
писмени задатак     30.    
Францускијезик писмена вежба          
писмени задатак     30.    
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба          
Физика писмена вежба     29. 32.    
Математика писмена вежба   26. 31. 33.  
писмени задатак   28.   35.  
Билогија писмена вежба          
Хемија писмена вежба          
   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"