1

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у првом полугодишту, школске 2016/2017. године

Горња сабанта

 

разред  :

ПЕТИ

наставни предмет

врста провере

прво полугодиште

IX 2016.

X 2016.

XI 2016.

XII 2016.

I 2017.

Српски језик

писмена вежба

 9.

17.

писмени задатак

7.

18.

Енглески језик

писмена вежба

7.

12. 

писмени задатак

16.

Францускијезик

писмена вежба

14.

писмени задатак

Историја

писмена вежба

Географија

писмена вежба

Физика

писмена вежба

 

Математика

писмена вежба

6.

13. 

писмени задатак

9. 

 17.

19. 

Билогија

писмена вежба

18.

Хемија

писмена вежба

 

разред  :

ШЕСТИ

наставни предмет

врста провере

прво полугодиште

IX 2016.

X 2016.

XI 2016.

XII 2016.

I 2017.

Српски језик

писмена вежба

7.

16.

писмени задатак

8.

17.

Енглески језик

писмена вежба

8.

11. 

писмени задатак

15.

Францускијезик

писмена вежба

писмени задатак

14.

Историја

писмена вежба

Географија

писмена вежба

 

 

Физика

писмена вежба

10. 

15. 

Математика

писмена вежба

5.

10.

писмени задатак

7.

16.

Билогија

писмена вежба

Хемија

писмена вежба

 

разред  :

СЕДМИ

наставни предмет

врста провере

прво полугодиште

IX 2016.

X 2016.

XI 2016.

XII 2016.

I 2017.

Српски језик

писмена вежба

9.

17.

писмени задатак

7.

16.

Енглески језик

писмена вежба

7.

 12.

писмени задатак

18.

Францускијезик

писмена вежба

писмени задатак

14.

Историја

писмена вежба

Географија

писмена вежба

Физика

писмена вежба

 10.

 15.

Математика

писмена вежба

5.

9.

16. 

писмени задатак

8.

17.

Билогија

писмена вежба

18.

Хемија

писмена вежба

10.

15.

 

разред  :

ОСМИ

наставни предмет

врста провере

прво полугодиште

IX 2016.

X 2016.

XI 2016.

XII 2016.

I 2017.

Српски језик

писмена вежба

9. 

16.

писмени задатак

8.

 17.

Енглески језик

писмена вежба

5. 

10.

писмени задатак

14. 

Францускијезик

писмена вежба

писмени задатак

 16.

Историја

писмена вежба

Географија

писмена вежба

Физика

писмена вежба

11. 

 16.

Математика

писмена вежба

7.   9.

12.

15.    17.

писмени задатак

10.

20. 

Билогија

писмена вежба

Хемија

писмена вежба

8.

12.

* физика (осим одељења 8-1)

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"