1

   

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
школске 2018/2019.
године

 

Ред. број Име и презиме наставника Допунска Додатна Секција ЧОС
дан разред час дан раз час дан разред час дан час
1. Марко Глишић понедељак VIII 7. четвртак VIII 7.          
2. Ивана Видановић среда V 7. четвртак VII 7. петак

V, VI,

VII, VIII

7. Понедељак (Г.Сабанта) 7.
3. Весна Делибашић уторак V 7. четвртак V 7.       петак 7.
4. Милена Гавриловић Славковић понедељак VII 7. петак VII 7.       среда 7.
5. Татјана Ивановић понедељак VI 7. уторак VI 7.       четвртак 7.
6. Слободанка Дробњак понедељак V 7. четвртак VII 7.       уторак 6.
петак VII 7.
7. Марија Миленковић

Среда

(Г.Сабанта)

V,VI,

VIII

8.

Среда

(Г.Сабанта)

VII 7.       Петак (Г.Сабанта) 7.
8. Ана Курандић уторак IV 6. четвртак IV   понедељак VII 8. понедељак 7.
9. Сања Танасијевић                      
10. Катарина Вујновић понедељак VI 7.             уторак 7.
11. Марија Антић уторак V1 8. среда VIII1 8.       четвртак 8.
уторак V2 7. среда VIII2 7. четвртак (Г.Сабанта) VI,VII 7.
12. Лепосава Дамјановић среда VII 7. понедељак VII 7 понедељак VII,VIII 8. четвртак 7.
среда VI 8. четвртак VIII 8
13. Драган Ђорђевић             понедељак VIII 7.    
14. Иванка Дукић                      
15. Весна Милетић                      
16. Јелена Маглешева       понедељак, среда, четвртак, петак V, VI, VII, VIII 7.          
17. Ксенија Ђорђевић                      
18. Мирјана Симић       уторак VIII 8. петак VII 7. среда 8.
19. Гордана Лекић             четвртак VIII 7. и 8. понедељак 7.
20. Елизабета Миловић       уторак VI 7. петак VI 7. четвртак 7.
21. Виолета Мишић уторак (Г.Сабанта) VI 8.             Уторак (Г.Сабанта) 7.
22. Миле Станић четвртак VIII 7. петак VII 7.       среда 7.
23. Оливера Илић четвртак VII 7. четвртак VIII 7. и 8. петак

V, VI,

VII,VIII

(Г.Сабанта)

7.    
среда VIII 7.
24. Оливера Дамњановић понедељак, четвртак V 7. уторак V 7. и 8.       понедељак 6.
25. Стевка Соколовић среда VI 7. четвртак VI 7.          
петак VII 7.
26. Милица Митровић уторак VIII 7. и 8 понедељак VII 7. и 8          
четвртак VII 7. и 8
27. Слађана Радисављевић четвртак V 6.                
петак VI 7.
понедељак VII 7.
298. Марија Андоновић Радојевић       петак V, VI, VI, VII 7. и 8 среда

V, VI,

VII, VIII

7. и 8.    
29. Миланка Марић       петак VI 7. среда VI 7.    
уторак VII 8.

VII,

VIII

8.
четвртак VIII 8.
30. Снежана Сретеновић Вукадиновић       понедељак VII 7. петак

V,

VII

7. среда 7.
четвртак V 7.
31. Светлана Матић уторак

VII,

VIII

0. понедељак VIII 7. петак VII,VIII 8.    
четвртак VII 7.
32. Снежана Танасковић             петак VI, VII 7, 8. и 9.    
33. Снежана Дакић             петак V 7, 8. и 9. понедељак 7.
34. Веселин Николић             четвртак VI 7. среда 7.
35. Марина Гавриловић             четвртак

V, VI,

VII, VIII

8.    
36. Љиљана Ракић             петак

V, VI,

VII, VIII

7.    
37. Снежана Стефановић                      
38. Бранко Крсмановић             среда

V, VI,

VII, VIII

8. среда 7.
39. Стефан Арнаут                      
40. Андреја Живановић                      
   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"