1

   

Сарадња са родитељима 2019/2020

 seminar circle graphic

Име и презиме наставника

Одељ.

стареш.

Предмет који предаје Дан ЧАС
Ивана Видановић   Српскијезик Г. Сабанта, петак 4. час
Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Дуња Војводић   Српски језик и књижевност уторак 5. час
Весна Делибашић 6/3 Српски језик и књижевност понедељак 3. час
Грађанско васпитање
Милена Гавриловић Славковић 8/1 Српскијезик петак 4. час
Шах
Татјана Ивановић 7/3 Српски језик и књижевност уторак 3. час
Шах
Грађанско васпитање
Слободанка Дробњак 6/4 Енглескијезик петак 5. час
Марија Миленковић   Енглескијезик Г. Сабанта, петак 4. час
Грађанско васпитање

Ана Курандић

7/1 Енглескијезик уторак 4. час
Немачки језик
Грађанско васпитање
Сања Танасијевић   Енглескијезик В. Пчелице, среда 9.30-10.15
Катарина Вујновић   Енглескијезик уторак 5. час
Грађанско васпитање

Тамара Планић

  Енглески језик   5. час

Марија Антић

6/5 Француски језик среда 2. час
Грађанско васпитање
Лепосава Дамјановић 7/2 Немачкијезик среда 3. час
Драган Ђорђевић   Ликовна култура понедељак 4. час

Иванка Дукић

  Ликовна култура уторак 2. час
Цртање, сликање, вајање

Весна Милетић

  Музичка култура Г. Сабанта, среда 7. час
Хор и оркестар
Јелена Маглешева 5/3 Музичка култура петак 4. час
Ксенија Ђорђевић   Географија понедељак 2. час

Мирјана Симић

  Географија среда 3. час

Гордана Лекић

  Историја среда 4. час
Елизабета Миловић 7/4 Историја четвртак 5. час
Географија

Виолета Мишић

8/5 Физика понедељак 7. час

Миле Станић

5/1 Физика четвртак 3. час
Шах

Оливера Илић

5/4 Математика среда 4. час
Шах
Оливера Дамњановић 6/1 Математика уторак 2. час
Информатика и рачунарство
Стевка Соколовић   Математика четвртак 3. час
Милица Митровић   Математика уторак 2. час
Об. слободне активности
Слађана Радисављевић 7/5 Математика Г. Сабанта, петак 5. час
Шах
Марија Андоновић Радојевић 5/2 Информатика и рачунарство понедељак 3. час

Миланка Марић

  Биологија петак 3. час
Снежана Сретеновић Вукадиновић 8/3 Биологија петак 2. час

Светлана Матић

  Хемија четвртак 4. час
Снежана Танасковић   Техничко и информатичко образовање понедељак 3. час
Техника и технологија

Снежана Дакић

6/2 Техничко и информатичко образовање понедељак 3. час
Техника и технологија
Веселин Николић 8/2 Техничко и информатичко образовање среда 4. час
Техника и технологија
Марина Гавриловић   Физичко васпитање петак 5. час
Физичко и здрав. васпитање

Љиљана Ракић

  Физичко и здрав. васпитање понедељак 5. час
Снежана Стефановић   Изабрани спорт уторак 3. час
Бранко Крсмановић 8/4 Физичко васпитање среда 2. час
Физичко и здрав. васпитање

Стефан Арнаут

5/5 Физичко васпитање Г. Сабанта, понедељак 3. час
Физичко и здрав. васпитање
Изабрани спорт
Грађанско васпитање
Андреја Живановић   Верска настава уторак 3. час
   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"