1

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака школске 2019/2020. године

6.разред

наставни предмет врста провере прво полугодиште
септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик писмена вежба  4  9  20
писмени задатак  8  17
Енглески језик писмена вежба  6
писмени задатак  15
Француски језик писмена вежба
писмени задатак  14
Немачки језик писмена вежба
писмени задатак  14
Историја писмена вежба
Географија писмена вежба
Физика писмена вежба 5, 8  13   16
Математика писмена вежба 5 12  15
писмени задатак 9    20
Биологија писмена вежба  21
   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"