Распоред часова TРЕЋЕГ разред

Детаљи

Распоред часова ТРЕЋЕГ разред 2013/2014

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/1

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

преподневна смена

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

математика

српски језик

математике

српски језик

математика

3

природа и друштво

музичка култура

природа и друштво

физичко васпитање

ликовна култура

4

физичко васпитање

час одељењског старешине

физичко васпитање

енглески језик

ликовна култура

5

слободне активности

енглески језик

допунска настава

грађанско-верска

од играчке до рачунара

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/1

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

поподневна смена

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

2

математика

математика

математике

српски језик

математика

3

природа и друштво

српски језик

природа и друштво

физичко васпитање

ликовна култура

4

физичко васпитање

музичка култура

физичко васпитање

грађанско-верска

ликовна култура

5

слободне активности

час одељењског старешине

допунска настава

енглески језик

од играчке до рачунара

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/2

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

2

математика

математика

математика

српски језик

математика

3

природа и друштво

српски језик

ликовна култура

природа и друштво

грађанско -верска

4

физичко васпитање

физичко васпитање

ликовна култура

народна традиција

физичко васпитање

5

слободне активности

час одељењског старешине

допунска настава

енглески језик

музичка култура

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/3

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

3

природа и друштво

музичка култура

природа и друштво

физичко васпитање

од играчке до рачунара

4

грађанско -верска

енглески језик

физичко васпитање

енглески језик

ликовна култура

5

физичко васпитање

допунска настава

час одељењског старешине

слободне активности

ликовна култура

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/4

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

2

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

3

природа и друштво

ликовна култура

природа и друштво

енглески језик

музичка култура

4

физичко васпитање

слободне активности

физичко васпитање

физичко васпитање

од играчке до рачунара

5

грађанско -верска

енглески језик

допунска настава

час одељењског старешине

ликовна култура

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/5

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

3

природа и друштво

енглески језик

природа и друштво

народна традиција

ликовна култура

4

физичко васпитање

од играчке до рачунара

физичко васпитање

физичко васпитање

ликовна култура

5

грађанско- верска

час одељењског старешине

допунска настава

енглески језик

слободне активности

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/6

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

2

математика

енглески језик

математика

српски језик

математика

3

природа и друштво

математика

ликовна култура

природа и друштво

физичко васпитање

4

физичко васпитање

српски језик

ликовна култура

физичко васпитање

музичка култура

5

допунска настава

слободне активности

чувари природе

час одељењског старешине

верска настава

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/7

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

енглески језик

2

математика

српски језик

математика

српски језик

енглески језик

3

природа и друштво

ликовна култура

музичка култура

природа и друштво

математика

4

физичко васпитање

ликовна култура

грађанско васпитање

физичко васпитање

српски језик

5

слободне активности

допунска настава

физичко васпитање

чувари природе

час одељењског старешине

6

         

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/8

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

 

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

енглески језик

математика

српски језик

2

математика

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

3

природа и друштво

ликовна култура

српски језик

природа и друштво

музичка култура

4

физичко васпитање

ликовна култура

математика

физичко васпитање

верска настава

5

час одељењског старешине

чувари природе

слободне активности

допунска настава

физичко васпитање

6

         
   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац