Распоред часова TРЕЋЕГ разред

Детаљи

Распоред часова ТРЕЋЕГ разред 2012/2013

ОДЕЉЕЊЕ:  3/1

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

физичко васпитање

српски језик

2

физичко васпитање

српски језик

математика

математика

математика

3

математика

музичка култура

ликовна култура

енглески језик

грађанско верска

4

природа и друштво

енглески језик

ликовна култура

српски језик

од играчке до рачунара

5

час одељењског старешине

слободне активности

физичко васпитање

природа и друштво

допунска настава

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/2

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

физичко васпитање

математика

српски језик

математика

српски језик

2

српски језик

српски језик

математика

српски језик

математика

3

математика

енглески језик

физичко васпитање

музичка култура

верска грађанско

4

природа и друштво

ликовна култура

природа и друштво

енглески језик

од играчке до рачунара

5

час одељењског старешине

ликовна култура

допунска настава

физичко васпитање

слободне активности

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/3

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

енглески језик

српски језик

енглески језик

српски језик

2

математика

математика

физичко васпитање

физичко васпитање

математика

3

природа и друштво

српски језик

математика

математика

верска грађанско

4

физичко васпитање

ликовна култура

природа и друштво

српски језик

од играчке до рачунара

5

час одељењског старешине

ликовна култура

допунска настава

музичка култура

слободне активности

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/4

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

математика

српски језик

физичко васпитање

српски језик

математика

2

српски језик

математика

српски језик

математика

грађанско верска

3

физичко васпитање

природа и друштво

математика

физичко васпитање

енглески језик

4

енглески језик

ликовна култура

музичка култура

природа и друштво

српски језик

5

час одељењског старешине

ликовна култура

допунска настава

слободне активности

од играчке до рачунара

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/5

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

математика

енглески језик

математика

енглески језик

грађанско верска

3

природа и друштво

српски језик

природа и друштво

српски језик

од играчке до рачунара

4

музичка култура

ликовна култура

физичко васпитање

физичко васпитање

математика

5

физичко васпитање

ликовна култура

час одељењског старешине

слободне активности

допунска настава

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/6

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

верска настава

2

енглески језик

математика

српски језик

математика

српски језик

3

математика

природа и друштво

ликовна култура

природа и друштво

математика

4

српски језик

физичко васпитање

ликовна култура

физичко васпитање

физичко васпитање

5

музичка култура

чувари природе

слободна активности

допунска настава

час одељењског старешине

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/7

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

математика

српски језик

математика

српски језик

енглески језик

2

српски језик

математика

српски језик

математика

енглески језик

3

природа и друштво

ликовна култура

музичка култура

природа и друштво

математика

4

физичко васпитање

ликовна култура

верска настава грађанско вас.

физичко васпитање

српски језик

5

физичко васпитање

слободне активности

допунска настава

чувари природе

час одељењског старешине

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/8

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

математика

српски језик

математика

српски језик

верска настава

2

српски језик

природа и друштво

српски језик

природа и друштво

математика

3

музичка култура

математика

енглески језик

математика

српски језик

4

физичко васпитање

од играчке до рачунара

енглески језик

ликовна култура

физичко васпитање

5

слободне активности

допунска настава

физичко васпитање

ликовна култура

час одељењског старешине

6

 

ОДЕЉЕЊЕ:  3/9

РАСПОРЕД  ЧАСОВА

ЧАС ПО

РЕДУ

ДАНИ   У    НЕДЕЉИ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

математика

српски језик

математика

српски језик

верска настава

2

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

3

природа и друштво

енглески језик

физичко васпитање

природа и друштво

математика

4

физичко васпитање

енглески језик

ликовна култура

чувари природе

музичка култура

5

час одељењског старешине

допунска настава

ликовна култура

физичко васпитање

слободна активности

6

   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац