1

   

Један обичан час

inormatika runmarco

Играмо игрице и учимо да програмирамо уз Run Marco. У друштву је увек лепше и лакше. 

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"