Штампа

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

 

Нашу школу похађа тренутно преко 1200 ученика. Последње четири године постоји тенденција повећања броја уписане деце, са свих подручја града.

Већина ученика потиче из релативно здравих породица, просечног социо-културног и образовног статуса.

Интелектуално функционисање већине деце је такође у оквирима просека за узраст, што адекватно прате и школска постигнућа. Социо-емоционални развој тече уредно, уз присутне индивидуалне разлике у сазревању деце и спорадичне проблеме који се успешно превазилазе у сарадњи наставника и стручне службе.

Велики број деце има изражена специфична интересовања (музика, спорт, природне и техничке науке, језици, друштвене науке...) који на такмичењима постижу и изузетне резултате.

У школи се подстиче развој самосталности, одговорности према учењу и обавезама. Посебно се потенцира поштовање правила понашања као начин превенције агресивних и асоцијалних појава међу децом.

Један мањи број ученика потиче из социо-економски угрожених породица, породица са статусом расељених лица и породица које имају проблеме у свакодневној комуникацији. Са децом из тих породица се ради саветодавно а родитељима се пружа подршка и кроз упућивање у надлежне установе- ЦСР и МУП.

 

                       

МИСИЈА

 

misijaМи смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности.

 ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО

 

ВИЗИЈА

 

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава кабинетска, савремена, ефикасна, квалитетна, инклузивна, и прилагођена потребама и интересовањима ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.

 

 

МОТО ШКОЛЕ

 

Школски тим је дефинисао мото школе:

Сваки ученик не мора бити одличан ђак, али може постати одличан човек!