Збирке задатака за завршни испит

Детаљи

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је збирке задатака за завршни испит. Поред задатака, збирке садрже решења и листу образовних стандарда на основу које су припремљени задаци.

 2014-2015


 

2013-2014


 

2012-2013


 

2011-2012

   

Пут до књиге

biblioteke

   

Забавна математика

matematika

   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац