mali grb kolorni

   

images

   

Ко је на мрежи: 79 гостију и нема пријављених чланова

   
Број прегледа чланака
2345589
   

Календар рада

   

Распоред часова

   

Писмене провере

kontrolna1

Распоред писмених провера 

   
   

План рада Ученичког парламента

Председник Ученичког парламента је Вук Станишић.
Радом Ученичког парламента координираће Нада Милутиновић.

План рада Ученичког парламента

садржај активности

време реализације

начин реализације

носиоци реализације

-Избор председника, заменика председника, благајника и записничара  парламента

-Упознавање са правилником о раду парламента

-Договор око организације и динамике рада ученичког парламента

-Договор око представљања плана рада ученичког парламента за школску 2014/2015.годину на часовима одељењског старешине, наставничком већу, савету родитеља и школском одбору

-Организација хуманитарне акције –

'' Друг – другу''

септембар

састанак

ученичког    парламента

презентација програма рада

акција прикупљање књига и школскг прибора за ученике из материјално угржених породица)

чланови ученичког парламента,

одељењске старешине

координатор парламента

-Учешће у планирању и организацији екскурзије ученика 8.разреда

-Усклађивање правила понашања на нивоу школе

-Давање мишљења и предлога стручним органима

септембар

на часовима одељењског старешине

на састанцима парламента и стручних органа

парламент,

одељењске старешине

савет родитеља

-Упознавање ученика са приоритетима развојно плана за школску 2014/2015.годину

-Упознавање ученика са резултатима самовредноване кључне области током 2013/2014.године

-Упознавање ученика са  кључним областима које ће бити вредноване у току 2014/2015.године

-Избор представника парламента и преставника за

тимове за самовредновање

октобар

састанци,презентација приоритета предвиђених рп и плана рада тима за самовредновање

координатор рада парламента,

тим за смовредновање

одељењске старешине

-Хуманитарна акциа

''Друг другу''

октобар

укључивање свих запослених у акцију

( прикупљања зимске одеће и обуће) за ученике у матичној и подручним школама

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

-Акције естетског уређења школе:

''слика за нашу школу''

октобар

урамљивање одабраних репродукција, уређење хола, дворишта,

осликавање фасаде

у сарадњи са професорима ликовне културе

парламент, наставници ликовне културе, савет родитеља, ученичка задруга

-Уређење простора за дежурне ученике

октобар

дефинисање правила понашања дежурних ученика

парламент, тим за естетско уређење школе

- Унапређење рада ученичког парламента.

новембар

-давање мишљења и предлога

стручним органима наставничком већу, савету родитеља, школском одбору, директору школе

парламент,

тим за естетско уређење школе,

професори техничког образовања

- Уређење простора за индивидуалне разговоре са родитељима

новембар

уређење простора

парламент, тим за естетско уређење школе

- Развијање свести о различитим облицима вршњачке помоћи  на нивоу одељења. (помоћ у учењу, ненасилном решавању сукоба)

новембар

часови одељењског старешине посвећени  вршњачкој едукацији.

одељењске старешине, парламент

- Сарадња са организацијама за младе

група младих ентузијаста, канцеларија за младе, члановима парламеннта других школа

новембар

размена идеја,

искустава, сарадња, упознавање са плановима рада и члановима парламената  других школа

ученички парламенти, координатори

- Сензибилисати ученике за квалитетније међусобне односе.

-Организација новогодишњег   концерта у сарадњи са ученицима 5.до 8.разреда који похађају музичку школу

децембар

састанак директорком и професорима музичке културе

парламент, одељењске старешине, хор старијих разреда

- Учешће ученика у прослави школске славе Светог Саве

јануар

приредба

парламент, хор, професори српског језика

- Промоција успеха –''Паметна свеска''

јануар

свеска у којој ће се уписивати сви  резултати које ученици  постигну  на такмичењима уз редовно обавештавање на нивоу школе

парламент

директорка

дежурни ученици

- Организација тематских предавања

 ''Здрави стилови живота''

фебруар

припремљена предавања, презентације филмова

парламент, професори биологије, институт за јавно здравље, школски диспанзер

- ''Храбрим мамама на дар''

март

(1.недеља)

организација школских акција и укључивање свих запослених у шире хуманитарне акције

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

- Акције естетског уређења школе:

март

''Клупица и дрво за нашу школу''

уређење школског дворишта

парламент,  савет родитеља,ђачка задруга

- Организација тематских предавања о болестима зависности

март-

током године

припремљена предавања, презентације филмова

парламент, професори биологије,представн-ици муп-а и школског диспанзера

- Организовање такмичења „испољи своју креативност, способност и индивидуалност”

април

1. или 4.недеља априла у зависноати од временских услова)

турнири, изложбе ликовних, литерарних радова ученика

парламент,

одељењске старешине

професори физичке и ликовне културе, српског језика

- Учешће ученика у прослави дана

школе 18.априла

април

приредба

пригодне активности

поводом обележавања дана школе

парламент, хор, професори српског језика

- Промоција угледа школе

''Ово је моја школа''

покретање и прикључивање културним, хуманитарним, еколошким и другим акцијама у локалној заједници

април – мај

(уочи ускршњег распуста)

концерт за предшколце у сарадњи са ученицима 3. и 4.разреда који похађају музичку школу

наступ  ученика

парламент, хор млађих разреда, професори српског језика,тим за маркетинг

- Учешће у хуманитарна акција ''друг другу'' (прикупљање летње одеће и обуће) за ученике у матичној и подручним школама

април –мај

(после

ускршњег

распуста)

организација школских акција и укључивање свих запослених у шире хуманитарне акције

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

- Трибине професионалне орјентације

 реализовање делова пројекта по (гиз)

гостовање родитеља експерата

април - мај

представљање средњих школа према договореном распореду

парламент,

стручна служба,

представници средњих школа

- Занимање мојих родитеља

април - мај

интервју са  родитељима у оквиру ''творених врата школе''

парламент, професори спског језика

- Учешће у организацији прославе мале матуре

- Извештај о раду ученичког парламента

мај

консултације са одељењским старешинама и представницима савета родитеља

парламент, одељењске старешине 8.разреда, представници савета родитеља

Начин праћења реализације: полугодишње извештавање на седницама наставничког већа, савета родитеља и школског одбора носиоци праћења: координатор  рада парламента, директор школе

   

Летопис 2019-20  

korice 19 20 letopis

   

Кутак школског педагога и психолога  

workpic kids in circle

   

Електронски дневник  

   

Промотивни спот  

 
   

boravak

   

Приручник за родитеље  

1419375043

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"