Календар рада

   

Распоред часова

   
   
 IMG d4d6a292413094b6f0c627ac0c69c2dc V  IMG c30cf70793bf16d236f48693169b968c V  IMG 507730cb9bee7ecd8a27be84e50ce611 V
У понедељак, 14.11.2022. одржан је Угледни  час, у сарадњи Стручних већа за физичко и здравствено васпитање, Стручног веће за разредну наставу - одељење 4/4 учитељица, Милосава Матовић и Стручног већа за уметност - наставник музичке културе, Јелена Маглешева. Угледни час је осмишљен кроз корелацију и интеграцију садржаја наставе физичког и здравственог васпитања и музичке културе, са циљем развоја основних моторичких способности, као и осећаја за музички ритам и координацију покрета.
Ученици су уз одговарајуће музичке композиције  у уводном и завршном делу часа, изводили планиране вежбе. На овај начин, додатно се развија интересовање за самосталне физичкe активности уз музику у свакодневном животу, а часови физичког и здравственог васпитања, на тај начин, постају ефикасно средство очувања и јачања здравља ученика, унапређења њиховог физичког, емоционалног развоја и естетских вредности, као и опште ефикасности у учењу.  
Мотивација ученика и ефекти оваквих корелативних часова, видљиви су на фотографијама!
 IMG c3f822968e998bc52b921a6ed001e117 V  IMG 707fb40f62da9354c1c28b5cfd2b026e V  IMG b6d1b515b796b16bfb252c64ef529e9a V
 
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање у сарадњи са педагошко-психолошком службом
   

Моја средња школа  

mss2

   

Електронски дневник  

   

Кутак школског педагога и психолога  

workpic kids in circle

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"