Штампа
 IMG 4d2dede4787c29754d3d7eb4dc58e67d V  IMG 6d1ee5b310250e5ca92bd628e5d4bdaa V  IMG 234dfa88ab2a4a6afe858f981c8d099e V

"Ко горда царица и бајна, са снопом златног класја,

На пољу јесен стоји. Са њене дражесне главе

Лиснатих врежа сплет чаробно спушта се доле

До саме мирисне траве."