Распоред писмених провера у првом полугодишту школске 2020/21. године

 

Први разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

 

 

16.

 

писмени задатак

         

Свет око нас

писмена вежба

 5.

7.

 

15.

19.

писмени задатак

         

Математика

писмена вежба

 3.

6.

11.

17.

 

писмени задатак

         

Други разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

7

 

10

14

 

писмени задатак

         

Енглески језик

писмена вежба

         

писмени задатак

         

Свет око нас

писмена вежба

 

6

 

1

26

писмени задатак

         

Математика

писмена вежба

 

12

3,14

25

 

писмени задатак

         

Трећи разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

6

12

16

21

писмени задатак

         

Енглески језик

писмена вежба

         

писмени задатак

         

Природа и друштво

писмена вежба

   

10, 14

   

писмени задатак

         

Математика

писмена вежба

 

7, 9

12

15, 17

19

писмени задатак

         

Четврти разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

4

 

14

17

20

писмени задатак

 

7

 

16

 

Енглески језик

писмена вежба

         

писмени задатак

         

Природа и друштво

писмена вежба

 

7

 

14

19

писмени задатак

         

Математика

писмена вежба

 

6

12

17

21

писмени задатак

   

10

18

 

Пети разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

         

писмени задатак

 

6

 

15

 

Енглески језик

писмена вежба

 

7

     

писмени задатак

     

17

 

Француски језик

писмена вежба

   

13, 14

   

писмени задатак

         

Немачки језик

писмена вежба

   

13, 14

   

писмени задатак

         

Историја

писмена вежба

         

Географија

писмена вежба

         

Математика

писмена вежба

 

9

     

писмени задатак

     

16

 

Биологија

писмена вежба

     

16

 

Шести разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

 

6

 

17

 

писмени задатак

 

8

 

14

 

Енглески језик

писмена вежба

 

8

     

писмени задатак

         

Француски језик

писмена вежба

         

писмени задатак

     

15

 

Немачки језик

писмена вежба

         

писмени задатак

     

15

 

Историја

писмена вежба

         

Географија

писмена вежба

         

Физика

писмена вежба

         

Математика

писмена вежба

     

7*, 14* 

 

писмени задатак

 

9

 

 

 19

Биологија

писмена вежба

         

* одељење: 6/1 и 6/4

Седми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

5

 

12

 

20

писмени задатак

 

8

 

15

 

Енглески језик

писмена вежба

 

7

     

писмени задатак

     

16

 

Француски језик

писмена вежба

         

писмени задатак

     

13

 

Немачки језик

писмена вежба

     

13

 

писмени задатак

         

Историја

писмена вежба

         

Географија

писмена вежба

         

Физика

писмена вежба

6

9

13

17

 

Математика

писмена вежба

6

   

15

 

писмени задатак

 

10

   

19

Биологија

писмена вежба

     

16

 

Хемија

писмена вежба

5

 

10

15

21

Осми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

I 2021.

Српски језик

писмена вежба

5

 

14

   

писмени задатак

 

7

 

17

 

Енглески језик

писмена вежба

 

6

     

писмени задатак

   

14

   

Француски језик

писмена вежба

         

писмени задатак

     

15. и 16.

 

Немачки језик

писмена вежба

         

писмени задатак

     

15. и 16.

 

Историја

писмена вежба

         

Географија

писмена вежба

     

16

 

Физика

писмена вежба

         

Математика

писмена вежба

5

 

13

17

 

писмени задатак

 

8

   

20

Биологија

писмена вежба

         

Хемија

писмена вежба

 

6; 8.

   

19

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"