Штампа

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака школске 2019/2020. године

7.разред

наставни предмет врста провере прво полугодиште
септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик писмена вежба   7.   16.  
писмени задатак   8.   17.  
Енглески језик писмена вежба   8.      
писмени задатак       16.  
Француски језик писмена вежба          
писмени задатак       14.  
Немачки језик писмена вежба          
писмени задатак       14.  
Историја писмена вежба          
Географија писмена вежба     10.   20.
Физика писмена вежба          
Математика писмена вежба 4. 9. 12.   21.
писмени задатак   7.   15.  
Биологија писмена вежба          
Хемија писмена вежба   9.   15. 21.